Avfall och återvinning

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, avfallstaxa och hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt för dig och miljön.

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SITA som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • Logga med vatten i bakgrunden 2016-04-29 Bygga, bo och miljö | Avfall | Matavfall

    Vi håller rent

    Varje vår deltar Ekerö kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, som i år har bytt namn till Vi Håller Rent. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp utan ersättning.

  • 2016-02-15 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Var rädd om Batteriholken!

    På flera återvinningssationer runt om i Ekerö kommun har Batteriholken slagits sönder. Vi byter ut holkarna så fort som möjligt, men det tar inte lång tid innan de slagits trasiga igen. Var rädd om Batteriholken, den gör gott!

Visa alla nyheter