Avfall och återvinning

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, avfallstaxa och hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt för dig och miljön.

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SITA som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • Gröna påsen 2015-11-09 Avfall | Matavfall

    Etapp 2 igång!

    Matavfallsinsamlingen har nu gått vidare till Etapp 2. Till denna etapp hör alla som har sophämtning på torsdagar och fredagar.

  • 2015-08-21 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Grovavfallskampanj 2015 v. 35-38

    Nu är det dags! Grovavfallskampanj för hushållens grovavfall och elavfall sker 2015 under veckorna 35-38.

Visa alla nyheter