Avfall och återvinning

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, avfallstaxa och hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt för dig och miljön.

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SITA som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • 2016-02-01 Bygga, bo och miljö | Avfall | Matavfall

    Sista etappen igång!

    Matavfallsinsamlingen har nu gått vidare till sista etappen. Till denna etapp hör alla som har sophämtning på måndagar och tisdagar.

  • 2016-01-04 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

    Ny avfallstaxa från och med januari 2016

    En ny avfallstaxa är beslutad av Ekerös kommunfullmäktige den 24 november. Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Visa alla nyheter