Avfall och återvinning

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, avfallstaxa och hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt för dig och miljön.

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SITA som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • 2015-05-27 Avfall

    Grovavfallskampanj 2015 v. 35-38

    Grovavfall och el-avfall ska vara framlagt och uppmärkt med Grovavfall och El-avfall måndag klockan 06:00 i respektive hämtningsvecka.

  • 2015-04-28 Avfall | Info | Matavfall

    Gröna påsen ska ha en botten!

    Vi har fått kännedom om att en del av påsarna som delats ut till Etapp 1 saknar botten. Givetvis ska påsen ha en hel botten.

Visa alla nyheter