Avfall och återvinning

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, avfallstaxa och hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt för dig och miljön.

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SITA som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • Grovavfallskampanj 2016 2016-06-27 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Grovavfallskampanj 2016

    I ditt sopabonnemang ingår en kampanjhämtning av grovavfall och elavfall under 2016.

  • Trädgårdsavfall i naturen 2016-06-17 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Du slänger väl inte trädgårdsavfall i naturen?

    Högar av trädgårdsavfall i naturen leder till otillgängliga och skräpiga naturområden. De drar även till sig djur, såsom råttor och ormar, och kan ge ökad brandrisk.

Visa alla nyheter