Avfall och återvinning

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall. Här kan du läsa mer om Skå återvinningscentrals öppettider.

Hitta till Skå återvinningscentral

Hitta till närmsta återvinningsstation

Under sidorna för avfall och återvinning hittar du information om kommunens sophantering, renhållningsavgifter och hur du sorterar ditt avfall.

Här finns Avfall Sveriges sopsorteringsguide med råd om hur hushållsavfall kan sorteras på bästa sätt.

Nyheter

  • 2014-08-13 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Grovavfallshämtning hösten 2014

    Den årliga grovavfallshämtningen från hushåll sker i höst under veckorna 35-38. Hämtning av grovsopor och el-avfall...

  • 2014-07-04 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Välkommen till Skå återvinningscentral!

    Du är varmt välkommen till Skå återvinningscentral för att lämna ditt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Här k...

Visa alla nyheter