Avfall och återvinning

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen.

Från och med den 1 oktober 2016 sköter Roslagsvatten kundtjänsten (inkl. fakturering) för avfall och återvinning. Kundtjänsten för slam ligger fortfarande kvar på SUEZ (tidigare SITA). Det är Ragn-Sells som på uppdrag av kommunen hämtar dina sopor och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Läs mer om Skå återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan du slänga på återvinningsstationer i kommunen. 

Hitta till närmsta återvinningsstation

Ekerö kommun ansvarar också för slamtömningen i kommunen. Det är SUEZ (tidigare SITA) som på uppdrag av kommunen hämtar slam från enskilda avlopp.

Läs mer om slamtömning 

Nyheter

  • 2016-12-13 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

    Förändringar i avfallstaxan 2017

    Information om förändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2017.

  • 2016-11-14 Bygga, bo och miljö | Avfall

    Skotta bort snö runt ditt sopkärl

    Som fastighetsägare är det viktigt att du skottar bort snö runt ditt sopkärl för att kärlet ska kunna tömmas.

Visa alla nyheter