Gröna påsen

Med Gröna påsen kan du återvinna ditt matavfall. Det är en särskild grön plastpåse som ska användas. Har du inte beställt ett starpaket så kan du göra det hos kundtjänst eller genom att anmäla dig här. När du sen behöver fler gröna påsar så finns det att hämta i kommunhuset eller på Skå återvinningscentral. Det tillkommer inga extra kostnader utan att använda Gröna påsen är en service som ingår i ditt sopabonnemang.

I Gröna påsen slänger du alla dina matrester. När den är full knyter du den med en dubbelknut och lägger den i ditt vanliga sopkärl tillsammans med dina övriga soppåsar. Påsen är lagom full när den är fylld med matrester och du kan försluta den med en dubbelknut. Sopkärlet töms med den vanliga sopbilen och soppåsarna körs till en sorteringsanläggning.

Påsarna sorteras maskinellt i sorteringsanläggningen genom optik som läser av påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att sedan framställa biogas och biogödsel. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning.