Gröna påsen

Med Gröna påsen kan du återvinna ditt matavfall. Det är en särskild grön plastpåse som ska användas. Fler gröna påsar finns att hämta i kommunhuset eller på Skå återvinningscentral. Villahushåll kan också knyta en grön påse på sitt sopkärl, i samband med tömning av sopkärlet lämnas då en påsrulle på locket. Större förbrukare som flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar måste beställa gröna påsar från kundtjänst. Det tillkommer inga extra kostnader utan att använda Gröna påsen är en service som ingår i ditt sopabonnemang.

I Gröna påsen slänger du alla dina matrester. När den är full knyter du den med en dubbelknut och lägger den i ditt vanliga sopkärl tillsammans med dina övriga soppåsar. Påsen är lagom full när den är fylld med matrester och du kan försluta den med en dubbelknut. Sopkärlet töms med den vanliga sopbilen och soppåsarna körs till en sorteringsanläggning.

Påsarna sorteras maskinellt i sorteringsanläggningen genom optik som läser av påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att sedan framställa biogas och biogödsel. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning.

Under 2018 kommer alla villahushåll som inte komposterar sitt matavfall och som fortfarande inte använder Gröna påsen att få ett startpaket med korg och 200 påsar. Tanken är att alla villahushåll ska börja sortera ut sitt matavfall.