2016-01-04 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Ändrade hämtveckor för sophämtning 2016

Eftersom 2015 har 53 veckor kommer hämtveckorna att skiftas fr.o.m. 2016. Detta innebär att ni som haft sophämtning jämna veckor 2015 kommer nu att få sophämtning ojämna veckor 2016 (fr.o.m. vecka 1). De områden som körts ojämna veckor 2015 kommer att få sophämtning jämna veckor 2016 (fr.o.m. vecka 2).