Slamtömning och latrin

Kommunen tar hand om hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk.

Entreprenör för slamtömningen är SUEZ Recycling AB (tidigare SITA Sverige AB).
Telefon: 08-519 331 60
Fax: 08-519 333 42
E-post: slam.ost (at) sita.se

Följande gäller för tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Hämtning av slam från enskilda slamavskiljare och minireningsverk sker som abonnerad ordinarie hämtning minst en gång per år enligt tömningsschemat.

Ordinarie tömning - Tömning sker genom serietömning, d.v.s. samtliga anläggningar inom ett område töms samtidigt, vilket innebär att transporterna blir effektivare och mer miljövänligt.

Extratömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Extratömning sker inom 5 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Följande gäller för tömning av slutna tankar och större avloppsreningsverk

Hämtning av slam från slutna tankar och större avloppsreningsverk sker efter beställning genom SUEZ kundtjänst. De anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober – december.

Ordinarie tömning - Tömning sker efter beställning genom SUEZ kundtjänst. Ordinarie tömning sker inom 10 arbetsdagar utan extratömningstillägg.

Extratömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Extratömning sker inom 3 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Följande gäller för abonnenter med både slamavskiljare och sluten tank

Hämtning av slam från abonnenter med både slamavskiljare och sluten tank sker efter beställning genom SUEZ kundtjänst. De anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober – december

Ordinarie tömning - Fastighetsägare som abonnerar på tömning av såväl sluten tank som slamavskiljare följer inte schemat. Tömning av slamavskiljaren och den slutna tanken sker samtidigt vid årets första tömning av den slutna tanken. De abonnenter som inte beställer tömning under året får både slamavskiljaren och den slutna tanken tömda under oktober – december

Extratömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Extratömning sker inom 3 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs genom SUEZ kundtjänst. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Tömningsschema för ordinarie tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Tömningsschemat når du via denna länk

Förskjutningar kan uppstå på grund av att väderleken inte medger att tömningarna kan påbörjas i februari/mars.

Så här tas slammet om hand

Slammet transporteras till kommunens avloppsreningsverk Ekebyhov där det sambehandlas med avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mälaren och slammet återförs till jorden. Tänk på att inte hälla ut gifter eller miljöstörande kemikalier i ditt enskilda avlopp, eftersom det kan skada både din anläggning och processen i kommunens reningsverk.