Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

I vårt informationsblad hittar du information om bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus t e x friggebod, mur, plank och skärmtak. De nya riktlinjerna som gäller för liten tillbyggnad och komplementbyggnader utanför sammanhållen bebyggelse kan du läsa mera om här.