Pooler

Att helt gräva ner en pool på tomten utan att påverka marken omkring kräver normalt varken bygglov, marklov eller en anmälan. Du kan ändå behöva ansöka om lov, beroende på vad du vill bygga runtomkring din pool.

Informationsblad om pooler