Solfångare och solceller

Att montera solcellspaneler och solfångare på en byggnad

Sedan den 1 augusti 2018 har det förtydligats när och hur solcellspaneler och solfångare får uppföras på byggnader utan bygglov.

Generellt krävs det inom detaljplan bygglov för att ändra byggnader genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Lagändringen innebär att även om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas genom att du sätter upp solcellspaneler eller solfångare, kräver detta inte bygglov. Detta är under förutsättning att dessa följer byggnadens form.

Utanför detaljplanerat område krävs det precis som tidigare inte bygglov för att ändra byggnaders yttre utseende.

Fristående solcellspaneler eller solfångare kräver vanligtvis inte bygglov.

Läs mer i vårt informationsblad Riktlinjer för solfångare och solceller