Trädfällning

Funderar du på att fälla eller beskära träd?  

Innan du börjar är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet i fråga står på din fastighet och att det inte är skyddat enligt lag. Det är den som fäller, eller på annat sätt skadar, ett träd som är skyldig att skaffa sig den information som krävs för att säkerställa att man inte bryter mot lagen. Observera att även skadade, sjuka och döda träd kan vara värdefulla och skyddade. För information angående de olika typerna av skydd som finns och vad de innebär, se Skyddade träd och trädmiljöer.

Du får aldrig skada eller ta ned träd på någon annans tomt eller fastighet, oavsett om marken ägs av en privatperson, en samfällighetsförening eller kommunen. För information angående vad som gäller vid olägenheter som uppstår på grund av träd på grannfastighet, se Rötter och grenar från grannens träd.

En vanlig anledning till att åtgärda träd är oro för att trädet kan orsaka skada eller utgöra en risk för andra. Det är viktigt att man som fastighetsägare känner till vilket ansvar och vilka skyldigheter man har. Mer om detta kan du läsa under Trafiksäkerhet och Riskträd.

Om du ser att träd tagits ned olagligt, t.ex. på din fastighet eller i områden med höga naturvärden, se Anmäl upptäckt brott.