Anmälan om installation av kommunalt VA (vatten och avlopp)

För installation av VA behöver ni inkomma med en anmälan.

Nedan dokument behöver du inkomma med:

  • VA-kontrollplan
  • situationsplan

En kopia på VA-anslutningskartan (situationsplan) från Roslagsvatten över fastigheten med inritade dragna ledningar från förbindelsepunkten in till fastigheten.

Denna VA-anslutningskarta får sökande av Roslagsvatten i samband med att avgiften för anslutningen betalas.

Inlämnad anmälan leder till att du får ett startbesked. Arbetet får enbart påbörjas efter att startbesked erhållits.

Infomation från Roslagsvatten gällande anslutning av VA för Attefallshus.

Ansökningsblankett

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

Kontrollplan (Mall)

Exempel på VA-kontrollplan

Exempel på situationsplan för VA