Munsö och Adelsö

Hovgården 3:4
Uppdrag om planeläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Sjöängsbyn
N
u planeras det för nya bostäder vid Sjöängen i anslutning till färjeläget på Munsö...

Stenby 15:29

I Stenby, på Adelsö, planeras för nya bostäder, totalt ca 60 lägenheter i form av flerbostadshus.