2012-08-06

SMS-biljetter kvar på Ekeröfärjan

SMS-biljetter kvar på Ekeröleden

Den första augusti i år införde Trafikverket Färjerederiet möjligheten att köpa biljett på Ekeröleden via SMS. Försöket blev så lyckat att man behåller systemet.

Både personal och resenärer är nöjda. Över 1 300 SMS-biljetter har sålts varje månad sedan starten i augusti.

– Det lyckade utfallet leder till att vi går vidare och tar bort kontanthanteringen på färjeleden från och med den 1 januari 2013. Vi projekterar också för att bygga ut systemet att omfatta klipp- och periodkort, säger Michael Lindqvist, IT-strateg och projektledare på Färjerederiet.

Ekeröleden går mellan Jungfrusund på Ekerö och Slagsta i Botkyrka. Det är en av landets tätast trafikerade vägfärjeleder med mer än 800 000 transporterade fordon under 2011. Ekeröleden bidrar till att avlasta det hårt belastade trafiksystemet i Storstockholm.

Orginalartikel

Källa: Trafikverket

Äldre artikel då försöket lanserades

Länk till orginalartikel:
http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2012-07/Sms-biljett-testas-pa-Ekeroleden/ 

Läs mer om hur bokar Sms-biljetten:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/39172/InfoWebbSida.pdf