Interna system

Länkarna på den här sidan är avsedda för anställda inom Ekerö kommuns organisation, och är lösenordskyddade.

De system som inte finns länkade härifrån finns länkade från intranätet. För dig som medarbetare är det viktigt att logga in på intranätet ofta för att hålla dig uppdaterad!

Länkar:

Till Ekot (intranätet)

HR-webb ersätter Rapportera

Webmail, ekero.se

Medvind på webben

Självservice Barn och utbildning - Administratörer

Självservice vuxenutbildningen - Administratörer