2012-04-20 Utbildning och barnomsorg | Info

95 procent av Ekeröeleverna är behöriga till gymnasiet

95 procent av eleverna i år 9 är behöriga till gymnasieskolan och 88,4 procent av eleverna når målen (= G) i alla ämnen.

Det visar den årliga undersökningen ”Öppna jämförelser grundskola” som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL konstaterar att andelen elever i landet som nått målen i alla ämnen är den högsta på tio år och att det genomsnittliga meritvärdet har också ökat. 

I undersökningen ”Öppna jämförelser grundskola” jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Andelen Ekeröelever som är behöriga till de nationella gymnasieprogrammen är 95 procent. Det placerar Ekerö som trea i länet efter Danderyd och Nykvarn.

Ekeröelever som nått målen i alla ämnen (det vill säga godkänt i alla ämnen) mätt i faktiskt värde, har ökat till 88,4 procent jämfört med 83,9 året innan. Det ger Ekerö plats 19 i riket. I Stockholms län leder Danderyd och Ekerö delar andraplaceringen med Lidingö. 

Det genomsnittliga meritvärdet mätt i faktiskt värde i år 9 ligger på 222,0 poäng. Det placerar Ekerö på plats 23 jämfört med alla kommuner i landet.

Här kan du läsa hela undersökningen på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.