2018-07-27 Uppleva och göra | Bygga, bo och miljö | Info

Ekerö kommun avråder inte längre från bad vid Karlskärs badplats

Proverna från Karlskärs badplats visade ingen påväxt av bakterier, och Ekerö kommun avråder inte längre från bad.

Vattenproverna från kommunens övriga bad har heller inte visat några ökade bakterievärden.