2019-07-05 Info

Försök till människorov på Ekerö - Uppdatering

Polisens utredningsarbete pågår och är prioriterat. Kommunens tidigare uppmaning till föräldrar och barn att vara uppmärksamma och se till att barn inte går ensamma gäller oförändrat.

Under onsdagen den 26 juni, skedde ett försök till människorov vid Sanduddens vägskäl/Mälarvyn, mellan Träkvista och Sandudden. En okänd man försökte dra in en ung flicka i sin bil men hon lyckades slita sig loss.

Polisen ser allvarligt på händelsen och har ökad bevakning i kommunen. Polisen kommer bland annat att genomföra dörrknackning i närområdet.

Personal i alla kommunens barn- och ungdomsverksamheter har informerats och uppmanats att vara extra uppmärksamma.

Föräldrar uppmanas att vara uppmärksamma, prata med sina barn om att inte prata med främmande personer och se till att barnen inte går ensamma utan rör sig minst 2 eller flera tillsammans.

Polisen önskar få in vittnesuppgifter från brottsplatsen och närområdet. Har du sett något som kan sättas i samband med händelsen som du tror kan var intresse för polisen, tveka inte att kontakta polisen på 11414!