2017-09-11 Info

Försvarsmaktsövningen Aurora Nationell militärövning 11-28 september

Mellan den 11 och 28 september genomför Försvarsmakten den nationella militärövningen Aurora 17. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Aurora 17 är den största militärövningen i sitt slag på mer än 20 år. Fler än 19 000 soldater deltar i övningen. Dessutom deltar flera andra svenska myndigheter och andra länders militär.

Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Stora delar av Sverige kommer att påverkas, men de mest berörda övningsområdena kommer att vara i Mälardalen, Stockholm, ostkusten från Trosa ner till söder om Oskarshamn, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Målsättningen med övningen är att träna förband från Försvarsmaktens alla delar, som tillsammans ska möta ett tänkt väpnat angrepp på Sverige.

Mer information om Försvarsmaktsövningen Aurora
Försvarsmakten publicerar löpande aktuell information om hur övningen påverkar olika områden. Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats: www.forsvarsmakten.se/aurora

Se filmen om Aurora