2012-04-16 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Håll Ekerö rent!

Nedskräpningen i kommunen har blivit ett allt större problem, fler och fler dumpar sitt skräp i naturen.

Kostnaderna för sanering är stora, speciellt för avfall som kräver särskild hantering, eternitplattor, latrintunnor, skrotbilar m.m. De som dumpar sitt skräp i naturen låter alla andra betala för detta.

Kostnaderna för nedskräpningen uppgår till över 50 000 kr per år. Dessutom skulle beloppet ha varit betydligt högre om inte kommunens egen verksamhet Tornvillans park och trädgård, i regi av Ekerö omsorg, svarat för rondering och städning på de mest utsatta platserna.

Värst utsatt är området i Rödsten, nära motionsspåret vid Jungfrusundsvägen och den s.k. Utsiktsplatsen på malmen ovanför Ekerö kyrka, samt bakom Sanduddens värmeverk. Där stora mängder skräp dumpas.

Skräpet ska kastas på Skå återvinningscentral.

Tänk på djuren i skogen och inte minst våra barn och husdjur som kan skära sig på gammalt skräp som blir liggande. Bilbatterier och eternitplattor kan dessutom skapa bestående miljöskador.

Håll utkik och rapportera in olaga nedskräpning antingen direkt till Lars Johnson eller till Tornvillan, alternativt via vårt formulär på hemsidan.