2019-11-07 Bygga, bo och miljö | Info

Hjälp oss att utveckla Stenhamra centrum

Lördagen den 7 december och söndagen den 8 december hålls fyra dialogtillfällen på Söderströmsgården på Uppgårds skolväg 12 i Stenhamra (kl. 09.00-12.00 och kl.14.00-17.00 på både lördagen och söndagen). Ambitionen med medborgardialogen är att synliggöra alla perspektiv och att enas kring ett antal rekommendationer för detaljplanen. Rekommendationerna kommer tillsammans med ekonomiska aspekter, lagstiftning och expertkunskap att utgöra en grund för den detaljplan som arbetas fram. Medborgardialogen är en del av detaljplanearbetet för Stenhamra centrum och sker alltså innan ett förslag på detaljplan tas fram.

Mer information om detaljplanen och medborgardialogen: Information om detaljplanen och dialogprocessen

Anmälan: Anmälan till medborgardialog

Anonyma synpunkter: Lämna anonyma synpunkter

Frågor? Kontakta: dialogstenhamra@ekero.se

Hoppas vi ses där!