2018-05-31 Uppleva och göra | Info

Inbjudan - Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Mälaröhallen

Intresseanmälan kan lämnas av yrkesverksamma konstnärer 
Med yrkesverksam avses konstnär med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning/verksamhet. Konstnären skall vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt. 

Mälaröhallen
Mälaröhallen vid Ekebyhovsskolan uppfördes under 2016. Enligt kommunens gestaltningspolicy samt riktlinjer för konstnärlig utformning ska en konstnärlig utformning ingå i kommunens byggprojekt. 

Syfte
En konstnärlig gestaltning ska komplettera Mälaröhallens arkitektur och ge en attraktiv och estetisk inomhusmiljö.

Konstnärliga kvalitéer
Den konstnärliga gestaltningen skall genomföras inomhus på tre höga väggar i den publika cafédelen som ligger ett plan ovanför hallens aktivitetsytor och läktare.
Gestaltningen ska ta sin utgångspunkt i att sporthallen mestadels kommer att nyttjas för idrott och sport av målgruppen barn och unga.
Gestaltningen skall förhålla sig till hallens arkitektur, stärka byggnadens identitetoch om möjligt ha en lokal touch.

Bedömning och urvalskriterier
Intresseanmälningarna kommer att hanteras av kultur- och fritidskontoret med stöd av konstkonsult.
I urvalsprocessen tas hänsyn till CV, bildmaterial och erfarenhet av samarbete inom liknande konstnärliga projekt. Utifrån dessa kriterier görs en estetisk och praktisk bedömning med utgångspunkt från uppdragets karaktär.
Utifrån ansökningarna kommer två konstnärer att väljas ut för ett skissuppdrag. Dessa kommer att få en mer specifik information om uppdraget.

Ersättning
Konstnärer som väljs ut för skissuppdrag arvoderas med 25.000 kr (exkl. moms).
Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 450. 000 kr (exkl. moms). 

Intresseanmälan
Intresseanmälan skall skickas digitalt till e-postadress: kfn@ekero.se och märkas Mälaröhallen. 

Ansökan ska innehålla 5-10 bilder av representativa verk, varav information om  

1-3 relevanta referensprojekt/uppdrag. 

Text och bildfiler ska skickas i PDF format.  

Högst 10 dokument inkl. textdokument (obs maximalt 5 megabyte per ansökan). 

Enbart hänvisning till webbsida godtas inte. 

Intresseanmälan ska innehålla 

  • Fotografier av relevanta verk och referensprojekt/uppdrag inkl. en kortfattad text 
  • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö 
  • Meritförteckning/CV 
  • Kontaktuppgifter

 

Intresseanmälan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 15 juni 2018.
Beslut om vilka som erhållit skissuppdraget beräknas till v. 26.
Beslutet kommer att presenteras på kommunens hemsida: www.ekero.se

Frågor besvaras via mejl av Ekerö kommuns kulturproducent Maud Edvardsson. Mejladress: maud.edvardsson@ekero.se 

 

Välkommen med din intresseanmälan!

Ekerö kommun
Kultur och fritidskontoret