2017-08-09 Bygga, bo och miljö

Godkända vattenprover efter vattenläckan på Färingsö

Uppdatering 11/8 från Roslagsvatten

Vi har nu fått godkända vattenprover. Vattnet kan nu användas som vanligt.
Tack för visad förståelse

https://roslagsvatten.se/storning/2017-08-06/koka-dricksvattnet-efter-vattenlackan-pa-faringso