2013-08-20 Turism | Uppleva och göra | Info

Ny utgrävning av vikingagrav i Birka

Vikingatida spelpjäser

Den 19–30 augusti genomför arkeologer från Historiska museet i Stockholm en utgrävning av en vikingatida grav på Björkö i Mälaren. Graven som delvis är undersökt sedan tidigare är en av de mest innehållsrika och exklusiva från Birka. I dess centrum fanns en stor träkammare och kvarlevorna efter en kvinna och en häst och värdefulla vapen och smycken. Nu ska arkeologer från Historiska museet ta reda på innehållet i de delar som ännu inte har undersökts och även hur gravhögen har byggts.

– Jag är väldigt spänd på vad vi ska upptäcka, säger Gunnar Andersson, 1:e antikvarie, projektledare och ansvarig för undersökningen på Historiska museet.

– Utgrävningen på 1800-talet gjordes med den tidens synsätt och metoder. Nu kan vi ställa nya frågor, utvärdera den äldre undersökningen och finna nya spår av föremål och ritualer.

Delar av den stora gravhögen undersöktes 1879 av Hjalmar Stolpe. Högen som är cirka 14 meter i diameter och cirka 1,5 meter hög dolde en 2,5 x 2 meter stor träkammare. I kammargraven fanns kvarlevorna efter en kvinna och en häst och dyrbara föremål som smycken, glasbägare, textilarbeten med guldtråd, spelpjäser av glas, seldon till hästen, allehanda redskap och vapen. Eftersom några av föremålen är vapen som svärd, spjut och yxa har man antagit att graven var både för en kvinna och för en man. Några spår efter kvarlevor från en man har man dock inte funnit och i dag frågar sig arkeologer om det någonsin har funnits en man i graven. Med hjälp av föremålen kan graven dateras till ett stycke in på 900-talet, det vill säga yngre Birkatid.

Utgrävningen är en del av ett forskningsprojekt kring vikingatida aristokratiska kvinnors gravar i Skandinavien på Historiska museet. Om resultaten från årets utgrävning är lovande så planerar museet att fortsätta undersökningen under 2014.

Merparten av föremålen som grävdes fram i Birka finns i Historiska museets Vikingautställning. Här finns berättelser om allt ifrån vikingarnas härjningar till fredlig byteshandel.

Fram till den 25 augusti erbjuder museet guidade visningar i Vikingautställningen varje dag och på museets stora gård får besökarna prova på vikingatida hantverk, lekar och spel.