2017-10-04 Turism | Kultur och fritid | Tips | Uppleva och göra

Open House Stockholm i Ralph Erskines LÅDAN

Kom på öppet hus i Ralph Erskines hus Lådan på Lovön. Lådan är ArkDes bidrag i festivalen Open House Stockholm. Läs mer på: 

http://arkdes.se/arkdes_kalender/oppet-hus-i-ladan/