2018-08-29 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Info

Spadtag för nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen

Göran Ahlquist (M), Adam Reuterskiöld (M) och Sivert Åkerljung (KD) tar ett första spadtag för den nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen, nedanför Ekebyhovsskolan.
Här kommer det under våren att byggas en lek- och aktivitetsyta. Ytan kommer att ha en skatepark, löpbana, redskap för utegym och parkour samt lekplats för små och äldre barn med vattenlek, klätterställningar och gungor. 
Intill ytan kommer det även att finnas en hundrastgård.  
Byggstart våren 2019, lekklar hösten 2019.