Viltolycka

Vid viltolycka ring polisen på:

114 14

alternativt 112 beroende på olyckans omfattning

Skyldig att göra en polisanmälan

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter och örn.

 Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

Dina person- och fordonsuppgifter

Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)

Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Vill du läsa mer om viltolyckor:

Polisen

 https://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Viltolyckor/

Nationell viltolycksrådet:

http://www.viltolycka.se/

Nationella Viltolycksrådet har gjort en app som heter:

"Viltolycka", som bland annat varnar på viltolycksdrabbade vägsträckor