Ställa frågor

Om du har en fråga som handlar om politiska beslut eller på annat sätt är kopplat till kommun och politik kan du vända dig till någon av följande tjänstemän:

Jessica Dennerlöv, kommunsekreterare
Politiska beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt kommunövergripande frågor.

Anneli Brattgård, kommunarkivarie
Arkiv- och forskningsfrågor.

Nina Gustafsson, nämndsekreterare Socialnämnden
Politiska beslut samt andra frågor som rör nämndens verksamhet.

Jana Hilding, nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden
Politiska beslut samt andra frågor som rör nämndernas verksamheter.

Thomas Hammarström, nämndsekreterare Tekniska nämnden 

Lotta Bergsten, nämndsekreterare Kultur- och fritidsnämnden
Politiska beslut samt andra frågor som rör nämndens verksamhet.

Ann-Christine Wåhlstedt Berg, expeditionschef stadsarkitektkontoret
Politiska beslut samt andra frågor som rör Byggnadsnämndens verksamhet.

Kaspar Fritz, Miljöchef
Politiska beslut samt andra frågor som rör Miljönämndens verksamhet.