Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunhuset

Kommunstyrelseförvaltningen är den centrala förvaltningen i kommunen och består av följande enheter:

  • Digitalisering och serviceenheten
  • Ekonomienheten
  • HR-enheten
  • Kommunikationsenheten
  • Kommunkansli
  • Upphandlingsenheten
  • Näringsliv- och turismenheten
  • Säkerhetsenheten
  • Produktion omsorg