Ekerö Kultur

Ekerö Kultur är den samlande kraften för Ekerö Kommuns kulturutbud med bibliotek, kulturskola, programverksamhet, utställningar, konferenser och inspirerande mötesplatser. Från 2011 tillhör även Fritidsgårdarna Ekerö Kultur.

Produktion Ekerö Kultur har i och med ingången av 2011 tillfört ytterligare en produktionsenhet, nämligen Ekerö Fritidsgårdar. Det innebär att Ekerö Kultur från årsskiftet består av Ekerö Bibliotek, Ekerö Kulturskola, Ekebyhovs slott, Ekerö Fritidsgårdar och Kulturproduktion.

Enhetens verksamheter visar generellt en uppåtgående trend med ökning av antalet elever i Kulturskolan och gäster på Ekebyhovs Slott samt ett ökande intresse att delta i många av Fritidsgårdarnas olika verksamheter. Dock visar biblioteksutlåningen en vikande trend efter en mångårig period av ständig ökning av utlåningen.