Nätverk och projekt

Invest Stockholm

The Stockholm Business Alliance is a partnership between 50 municipalities, and focuses on attracting foreign investment to the region. Stockholm Business Region (SBR) is authorized to implement the activities highlighted in the joint business plan, on behalf of the Stockholm Region, and in cooperation with the municipalities.

 

Företagsorganisationer:

Mälaröarnas Företagarförening (MFF) är en sammanslutning om ca 300 av Ekerö kommuns verksamma företag eller företag med annan stark anknytning till kommunen. Ordförande är Mathias Dillman, Ekerö Rederi AB.

Företagarna i Ekerö Centrum är en sammanslutning av företagare i Ekerö centrum. Ordförande är Thorbjörn Rönnlund, Din Syn Optik Ekerö.

Stockholms Handelskammare ordnar medlemsmöten och driver frågor av speciellt intresse för företagen i Stockholmsregionen. För närvarande har de ingen lokal representant på Ekerö utan Ekerö tillhör Stockholmskontoret.

Företagarna Ekerö är Sveriges största företagarorganisation och har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Ekerös ordförande är Monicas Svensson.

SELMA - kvinnligt företagarnätverk på Mälaröarna. SELMA bjuder in alla kvinnor som bor och/eller har företag på Mälaröarna att delta. Ordförande är Christin Blomberg

Lantbrukarnas riksförbund - LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Ekerös representant är Lars Andersson

Se länkar för mer information om respektive organisation.