Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare som utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren föreslår godemän och förvaltare till tingsrätten. Rätten beslutar därefter vem som får uppdraget.

God man och förvaltare ska se till att en persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och är placerade på ett tryggt sätt.

Länsstyrelsen kontrollerar överförmyndarna i sitt län.

Överförmyndaren ska se till att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. Detta innebär att länsstyrelsen dels med jämna mellanrum inspekterar överförmyndarna dels utreder klagomål mot dem.

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sin syssla kan du alltså vända dig till överförmyndaren. Om du har klagomål på överförmyndaren kan du vända dig till länsstyrelsen.

Länkar:

Solna tingsrätt

Länsstyrelsen i Stockholms län

Överförmyndare i Ekerö kommun

Överförmyndare i Ekerö kommun är Marianne Ekblom. Kjell-Erik Börjesson (c) är ersättare.
Besök enligt överenskommelse.