Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis vilket är ett bevis på att en person inte har någon förvaltare. Ett sådant bevis kan behövas när man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter. Överförmyndaren i Ekerö kommun kan endast utfärda förvaltarfrihetsbevis för invånare som är folkbokförda i kommunen.

För att få ett bevis skickar du in ett personbevis som inte är äldre än tre månader till: Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange att det är ett förvaltarfrihetsbevis du önskar. Efter en kontroll mot våra register skickar överförmyndaren beviset till folkbokföringsadressen.