Avgifter fastställda av Kommunfullmäktige

Titel: Fastställd:        Villkor och storlek: Mer information finns här:                           
Hemtjänsttaxa (KFS 50:2) 2003 Avgiften styrs av maxtaxa och avgiftsgrundande inkomst samt insatsens storlek.

Information om hemtjänst

Länk till KFS 50:2

Kommentarer till KFS 50:2

Särskilda boendeformer i kommunen samt sjukhemsboende utanför kommunen (KFS 50:5) 2005 Avgiften styrs av maxtaxa och avgiftsgrundande inkomst. Omfattar hyra, mat och omvårdnadsavgift.

Information om hemtjänst

KFS 50:5

Kommentarer till KFS 50:5