Avgifter fastställda av Socialnämnden

Titel:  Fastställd:      Villkor och storlek:    Övrigt:
För användning av Ekgårdens rehabiliteringsbassäng    2014 40 kr/halvtimme, 80 kr/timme, 220 kr för grupp om tre-fem deltagare. Gäller ej boende på särskilt boende.  
Egenavgifter vid placering av barn under 18 år utanför det egna hemmet    2012 Egenavgifter baseras på vardera förälders betalningsförmåga. Får ej överstiga Socialnämndens självkostnad för insatser.  
För korttidsvistelse/ korttidstillsyn enligt LSS    2014

Korttidsvistelse avgifter: barn (0-17år) 50kr/dygn, vuxna (18år och uppåt) 52kr/dygn. Korttidstillsyn måltidsavgift: 15kr/måltid.

 
Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser    2010

Avgift för boende (en tolftedel av 0,5 av gällande prisbasbelopp*).

Avgift för mat (en tolftedel av 0,2 av gällande prisbasbelopp*).

 * = Prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Beräkning av prisbasbeloppet görs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen.

Trygghetslarm    2006 Avgift 175 kr/mån ryms ej inom maxtaxa  
Kost i ordinärt boende    2013 Avgift 49 kr/portion  
För familjerådgivning    2013 Avgift 300 kr, första besöket avgiftsfritt Mer information om familjerådgivning
Lunchservering på Ekgården    2014

Lunch: 80 kr/ålderspensionär, 95 kr/övriga

 
Lunch på Ekdungen    2014 Lunch: 50 kr/dag  
Lunch på Stockbygården, Kajutan och Solrosen    2014 Självkostnadspris ska gälla i verksamheterna