Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du träffar, eller där du får stryk för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas du dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterad brottslighet. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte bara flickor och kvinnor, utan även pojkar och män drabbas. Exempel på det är t.ex. arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också män/pojkar som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande.

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Om socialtjänsten får veta att ett barn har upplevt våld i nära relation inleds alltid utredning. Du kan vända dig till socialtjänsten och få hjälp med t ex

  • Skyddat boende. Om det finns ett skyddsbehov kan socialtjänsten erbjuda dig skyddat boende (du kan också få hjälp med det efter kontakt med socialjour eller polis).
  • Stödjande samtal till dig som är utsatt för våld i en nära relation.
  • Stöd till barn och unga som upplevt våld i en nära relation.

Kontakta Ekerö Direkt eller din handläggare om du redan har kontakt med socialtjänsten.

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten. Du har rätt att ringa till socialtjänsten för att få råd och stöd, och du behöver inte uppge ditt namn eller personnummer. Vi har sekretess.

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid 112 när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis eller ambulans. 

Kontakta socialjouren Nordväst om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar, nätter och under helger. Socialjouren är bemannad
Måndag - torsdag kl 17:00-02:00
Fredag 15:00-02:00
Lördag - söndag 16:00-02:00
på telefonnummer 010-444 05 00

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via 112