Ekerö öppenvård vuxenenheten

Omtanken

  • Har du en önskan om att göra en förändring i ditt liv?
  • Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller beroende?
  • Är du orolig för att du dricker för mycket?
  • Är du anhörig och orolig för någon som använder alkohol eller droger?
  • Ekerö kommuns öppenvårdsbehandling erbjuder dig en möjlighet att förändra ditt beteende och få en bättre livskvalitet.
  • Öppenvården kan erbjuda både individuella samtal för dig eller i grupp, antingen Motivationsgrupp eller kurs i Återfallsprevention när det gäller alkohol eller droger.

Individuella samtal

  • Behöver du en samtalskontakt?
  • Du kan få träffa en samtalsbehandlare för rådgivning och stödsamtal.

Motivationsgrupp (förändringsgrupp, MI-grupp)

Motivationsgruppen välkomnar dig som har funderingar på eller en önskan om att göra någon form av förändring i ditt liv. Syftet är dels att du som deltagare ska få utrymme att stanna upp och reflektera över tillvaron, hur du har det, dels att du ska få verktyg att påbörja en förändring om du vill det.
Vi diskuterar frågor kring motivation och förändring, när man både vill och inte vill förändra, eller kanske helt enkelt inte vet vad man vill.

Återfallspreventionskurs

Återfallsprevention används för att hjälpa dig med missbruksproblematik så att du kan undvika att ta återfall efter en inledd beteendeförändring.
Du får lära dig färdigheter som att undvika risksituationer för återfall.

Kurs i Återfallsprevention sker vid 8 tillfällen med några uppföljningsmöten.

Anhöriga

Du kan få fem stödsamtal om du har en person i din närhet som missbrukar alkohol eller narkotiska preparat. Samtalen kan vara en hjälp för dig till ett större välmående.

Är du intresserad, kontakta Ekerö Direkt 08-124 571 00, välj 1 och fråga efter Mottagningen på Vuxenenheten.