Vi finns!

Vi är alla anhöriga till en nära och kär person med en psykisk sjukdom.

Sedan några år träffas vi i en anhöriggrupp på Ekerö där vi utbyter tankar och erfarenheter med varandra.

Vi har tillsammans med en filmpedagog från Film Stockholm skapat våra egna digitala berättelser.

Vi hoppas att du vill följa med på en resa genom våra berättelser och lyssna till hur det är att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom.

Om du är i samma situation som vi behöver du inte känna dig ensam, vi är fler än du tror!

Vill du veta mer om vår anhöriggrupp, kontakta Pia Nilsson, anhörigkonsulent.

Tel: 073 - 660 44 67, pia.nilsson@ekero.se

Anhöriggruppen är ett samarbete mellan anhörigstödet i Ekerö kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Här är deltagarna i anhöriggruppens egna berättelser:

Ulf

Suraiya

Berit

Marie

Christer

Marita