Trafik och vägar

Trafiken är något som berör alla. Kommunens trafiksäkerhetsarbete bedrivs i samarbete med Trafikverket, räddningstjänsten, trafiksäkerhetsrådet, polis, skolor och intresseorganisationer. Trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionens synsätt ligger till grund för trafikplaneringen och stor vikt fästs vid att förbättra trafikmiljön främst för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående, cyklister och mopedister.

Vi arbetar kontinuerligt med trafikmiljön och målet är att skapa ett säkrare trafikflöde som ger låg miljöpåverkan, vilket du kan bidra till genom att cykla eller åka kollektivtrafik. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med SL och Arriva som kör bussarna i Ekerö för att ständigt förbättra kollektivtrafiken.