Pågående trafikprojekt

Färjan mellan Färingsö-Lövsta

Trafikverket och Ekerö kommun samarbetar för att få till stånd en färjelinje mellan Färingsö och Lövsta. Läs mer om Färjan mellan Färingsö-Lövsta.

Färjeled för dispenstrafik

En färjeled för dispenstrafik planeras mellan Slagsta i Botkyrka kommun och Bällsta i Stockholms Stad. Trafiken är tänkt att avlasta Essingeleden och Ekerö. Läs mer om Färjan för dispentrafik.

Breddning av Ekerövägen

Trafikverket och Ekerö kommun vill förbättra trafiksituationen på väg 261, Ekerövägen. Trafikverket arbetar med en förstudie för att kartlägga förutsättningar och möjliga åtgärder för vägen. Läs mer om Ekerövägen.

Förbifart stockholm

Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorvägsförbindelse som kommer gå från E 4/E 20 Kungens kurva i söder till E 4 Häggvik i norr. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 km, föreslås gå i tunnel. Ekerö kommun ansluts till leden via angöringar från Ekerövägen väg 261 på Lovö.

Projektledare

Riggert Andersson
Trafikverket Region Stockholm
riggert.andersson (at) trafikverket.se
08-757 69 72

Läs mer om Förbifart Stockholm.