Parkeringsövervakning

Det är gratis att parkera bilen på alla infartsparkeringar.

Vår parkeringsövervakning sköts av Nokas med uniformerade parkeringsvakter.

Parkeringsövervakningen är i första hand för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer reglerna.

Infartsparkeringar i Ekerö kommun

Kommunhuset i Tappström 270 parkeringsplatser. Observera! Parkeringen är fortfarande avgiftsfri men det råder parkeringsförbud mellan 02–04 natt till vardag, från och med måndag den 7 oktober 2019. 

Tegelbruksvägen 10 i Tappström 99 parkeringsplatser

Ekeby 10 parkeringsplatser

Färentuna kyrka 16 parkeringsplatser

Hammargården 16 parkeringsplatser

Jungfrusund 28 parkeringsplatser

Svanhagen 50 parkeringsplatser

Stenby, Adelsö 17 parkeringsplatser

Svartsjö 10 parkeringsplatser

Träkvista idrottsplats 100 parkeringsplatser