Årets kulturpris

Syfte
Kultur- och fritidsnämndens priser syftar till att uppmärksamma insatser inom alla områden av kulturell och idrottslig verksamhet.

Årets kulturpris
Årets kulturpris utdelas till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för Ekerös kulturliv. Utgångspunkt är på vilket sätt pristagarna genom sin verksamhet lyft kommunen medialt, bedrivit nyskapande verksamhet eller bedrivit annat förtjänstfullt arbete inom kulturområdet under året. Priset uppgår till 10 000 kr.

Nominerade

 De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning. 

Nominera
Nominera görs via formulär- du hittar den under fliken "Nominera" på din vänstra sida. Ansökan är öppen mellan den 1-28 februari 2019. Finns handlingar som den sökanden önskar åberopa kan de mejlas till vida.tonnesen(at)ekero.se, en motivering om högst 10 rader ska lämnas.

Priset utdelas på Nationaldagen 6 juni 2019 i Drottningholms slottspark.