Ungdomskulturstipendium

Syfte
Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra ungdomar inom kulturområdet. Stipendiet utdelas som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet.

Sökande
Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan
Ansökan görs via formulär- du hittar den under fliken "Nominera" på din vänstra sida. Ansökan är öppen mellan den 1-28 februari 2019. Finns handlingar som den sökanden önskar åberopa kan de mejlas till vida.tonnesen(at)ekero.se 

Beslut
Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 20 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på Nationaldagen 6 juni 2019 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, tag kontakt med Vida Tönnesen, Magnus Ljung eller Elisabet Lunde på Kultur- och Fritidsförvaltningen, 08-124 571 00