Konstföreningen

Mälaröarnas konstförening är en förening som är öppen för alla. Föreningen vill främja intresse för konst och kultur. Antal medlemmar är cirka 160. Medlemsavgiften är 200 kronor/år 2018.
Så gott som hela medlemsavgiften används till inköp av konst som sedan lottas ut på föreningens årsmöte i april.

Föreningen ordnar cirka fem aktiviteter så som ateljébesök och konstvandringar varje termin för medlemmarna. Vid behov dubbleras dessa arrangemang.
Styrelsen ordnar även utställningar på Ekebyhovs slottsgalleri (Ekerö kommun) under terminstid, cirka tolv per år.

De flesta konstverk som lottas ut köper vi av våra utställare på slottsgalleriet.
Mälaröarnas konstförening samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan och är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Margareta Michélsen (ordförande) Växthusvägen 44, 178 34 Ekerö

Tel: 08- 560 337 40 (telefonsvarare) 

Lisbeth Oddmark (kassör)  Tel: 08-560 243 35

E-post: oddmark.orrburn@telia.com 

Hans Bärlin (sekreterare) Tel: 08- 560 336 90

E-post: hans.barlin@tele2.se 

Gudrun Nordström Tel: 08-560 305 22

E-post: gudrun.nordstrom@swipnet.se 

Lars Benedictsson Tel: 08-560 302 83

E-post: lars.benedictsson@telia.com 

Mats Helmersson Tel: 08- 560 315 08

E-post: mats.helmersson@telia.com 

Marianne Abrahamsson Tel: 070- 539 05 65

E-post: marianneabrahamsson@telia.com