2018-12-21 Ekebyhovs slott

Uppehåll i lunchserveringen
Vi har uppehåll i vår lunchservering! 
 

Ett akut renoveringsbehov har uppstått pga en omfattande vattenskada i köket. Det innebär att vi kommer att ha uppehåll i vår lunchservering tom slutet av maj. Den 4 juni öppnar vi åter för lunch!