Verksamhetsstöd - Kultur

Stöd till kulturverksamhet
Föreningar som bedriver en regelbunden verksamhet inom musik, sång, teater, konst, foto, film, föreläsning, litteratur, dans, hembygdsvård, med mera kan söka stöd. Sista ansökningsdag är den 28 oktober årligen. Kulturnämnden fattar beslut om stöd i december. För mer information kontakta Maud Edvardsson. Ta del av de regler som gäller vid ansökan.

Vid ansökan används blanketten ansökan om verksamhetsbidrag - kulturföreningar