2016-11-16 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Vänfamilj- och bosättningsnätverk på Mälaröarna

Öar utan gränser, vänfamiljnätverk återbruk Ekerö pastorat Ekerö kommun Karin Gustafsson integration

Sedan våren 2016 har volontärer på Mälaröarna drivit ett vänfamilj- och bosättningsprojekt. Projektet syftar till att nyanlända invånare och etablerade ska lära känna varandra och att nyanlända ska få hjälp att komma igång i sin bostad. Ekerö kommun har nu tilldelats medel från Länsstyrelsen för att i samverkan med aktörer i civilsamhället och näringslivet utveckla projektet. Detta möjliggör för att alla nyanlända personer som anländer till kommunen kan erbjudas att bli en del av ett vänfamiljnätverk. Totalt rör det sig om 30 personer som anländer till kommunen i november och december i år och 153 personer som anländer under 2017. Idag samverkar Ekerö kommun, Ekerö pastorat, Färingsö sjöscoutkår, Kyrkornas secondhand Mälarökyrkan, Träkvista Sjöscoutkår, Gamla huset secondhand, Cirkle K Träkvista, Mäklarringen Ekerö och Återbruket. Karin Gustafsson, som hittills lett projektet på volontär basis, anställdes för de tilldelade medlen från Länsstyrelsen den 1 november på en 70%-ig tjänst hos Ekerö pastorat för att leda projektet därifrån.

Karin Gustafsson kommer i rollen som vänfamilj och bosättningskoordinator att leda arbetet med att samordna ett återbruksflöde från privatpersoner och olika relevanta aktörer som tillhandahåller återbrukbara möbler eller transportmöjligheter av sådana. På detta sätt erbjuds nyanlända familjer och vuxna individer att få tag i bohag och komma igång i sina hem samtidigt som nya sociala kontakter knyts.
Karin kommer även arbeta med att vidareutveckla vänfamiljnätverket vars syfte är att påskynda skapandet av sociala”solar” kring varje nyanländ familj, vuxen individ och barn. Genom ett kombinerat tolk- och vänfamiljnätverk är avsikten att i ett tidigt skede kunna erbjuda nyanlända familjer matchningsmöjlighet med en etablerad familj i närområdet och, då behov finns, tillgång till en stödperson som talar både svenska och deras modersmål. På detta sätt har vi sett att hinder i form av språkbarriärer kunnat kringgås. Via vänfamilj och tolkande volontär har de nyanlända familjerna som matchats fått hjälp med att komma igång i sitt boende, de får språkträning, lär känna sin närmiljö, blir visande till närliggande secondhand och återbruksverksamheter och har även någon att vända sig till med de många frågor som uppkommer vid bosättning i ett nytt land.

Under uppstartsprocessen kommer information om möjlighet till vänskapsmatchning och eventuella  behov av återbrukbara möbler och husgeråd publiceras i Öar utan gränsers engagemangsgrupp på Facebook: https://www.facebook.com/groups/oarutangranserengagemang/

Har du frågor om projektet så kan du kontakta Karin Gustafsson på tel: 08-560 387 68 eller via e-mail: karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se

Öar utan gränser vänfamiljnätverk integration