Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar 9-årig grundskola och riktar sig till dig som behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna och/eller har ofullständig grundskola eller kort utbildning från ett annat land.

Obs! Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har betyg från SFI kurs D eller motsvarande.

Så söker du

Ansökan gör du via en annan kommun till exempel Nacka, Solna , Stockholm eller Sundbyberg.

Kursplan

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverket.

Vägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare inom Ekerö Vuxenutbildning? Då är du välkommen att kontakta oss!
E-post: vuxenutbildningen@ekero.se


Telefontid: Mån - tis kl. 14-15 samt ons-tors kl. 10-11

Telefon 08-124 574 00