Regional yrkesförarutbildning

Det finns tre olika yrkesförarpaket som är statligt finansierade att välja bland:

 
Yrkesförare persontransport, 500 poäng (Bussförare)

TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
PESPER1 Persontrafik – Vux, 200 poäng


Yrkesförare godstransport 1, 600 poäng (Lastbilsförare C)

TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
GODGOD1 Godshantering -Vux, 100 poäng


Yrkesförare godstransport 2, 800 poäng (Lastbilsförare CE)

TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
GODGOD1 Godshantering -Vux, 100 poäng
TRAFOR0 Fordonskombinationer godstransporter, 200 poäng


OBS! Vissa kommuner erbjuder även liknande utbildningspaket som ej omfattas av statsbidrag för yrkesförarutbildning. Dessa ingår inte i denna samverkan.

Information om utbildningarna

Information om utbildningarna finns på utbildningsanordnarnas hemsidor:
• Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
• Yrkesplugget
• Vuxenutbildningen Upplands-Bro
• Sigtuna Kompetenscenter

Viktigt om ansökan och antagning

För att söka yrkesförarutbildning hos:
• Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium STFG*
• Yrkesplugget
ska ansökan ske genom KCNO (Kunskapscentrum Nordost) där du gör din webbansöka. Kurspaketen heter Yrkesförare-Yrkesvux. *STFG syns inte som enskild anordnare här utan söks via Yrkespluggets kurspaket.


Vuxenutbildningen Upplands Bro
ska ansökan ske genom Vuxenutbildningen Upplands-Bro 


• Sigtuna Kompetenscenter
Sökvägen kan komma att ändras men tillsvidare gäller:  Sigtuna kompetenscenter


OBS! Ansökan ska inte skickas till Ekerö kommun för godkännande av IKE.


Planerade kursstarter

7 januari 2019, ansök senast 11 november 2018

18 mars 2019, ansök senast 20 januari 2019

Augusti 2019
Oktober 2019


Fakta om branschen och rekryteringsbehovet finns här:

https://www.transportforetagen.se/Nyheter/2018/7-300-bussforare-behovs-i-Sverige-/
http://bussforare.nu/
https://www.tya.se/hallbart-arbetsliv/branscher/akeri/