Kulturskolans resursverkstad

För dig som har funktionsnedsättning eller särskilda behov.

Genom drama/teater, dans och rörelse utforskar vi våra fysiska möjligheter. Vi utvecklar vår fantasi, kreativitet och vår förmåga att samarbeta mot ett gemensamt mål. Om vi har lust sätter vi upp en föreställning.

För dig som är 7-19 år.

Se även vår kurskatalog!