Om Kulturskolan

Här jobbar vi varje dag med att ge barn och ungdomar tillgång till sitt konstnärliga uttryck. Det gör vi med undervisning i musik, teater, film och dans (dans endast för elever som går i särskola).

Vi finns både i den obligatoriska skolan (se KiS) och som frivillig undervisning efter skoltid.

Huvuddelen av undervisningen inom Kulturskolan bedrivs i Tappström och Stenhamra. I Tappström har vi våra egna lokaler bredvid Tappströmsskolan. I Stenhamra finns musik- och dramaverksamheten på Stenhamra Fritidsgård.

All ensemble- och orkesterverksamhet bedrivs i våra lokaler i Tappström.