Hyra instrument

Instrument kan du i mån av tillgång hyra genom Kulturskolan. Blåsinstrument hyr du under det första året, vissa instrument kan du hyra i flera år. Stråkinstrument hyr du till du når full storlek på instrumentet. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som rörblad och strängar m.m.

Avgift för hyra hittar du i villkorstexten.