Undervisningsformer

Lust att spela, sjunga, spela teater, skapa?

Ekerö Kulturskola är musik, sång och teater samt massor av kreativitet, lust och glädje. Till oss är alla välkomna för att utveckla sina talanger och lära sig olika estetiska uttrycksformer.

Grunden i det vi gör är att var och en ska finna glädje och upptäcka sina möjligheter. Undervisningen utgår från elevernas intresse, lust och ambition. Spelglädje och samspel med andra står i centrum...

Här finns erfarna pedagoger som erbjuder en bred undervisning med hög kvalité!

All undervisning inom Ekerö Kulturskola sker i grupp. Inom musikverksamheten är de flesta grupperna 3-6 elever. (Blås- och stråkinstrument spelar dessutom orkester i större grupp.) I drama är grupperna ca. 11-15 elever. En del av undervisningen sker i form av gemensamma framträdanden vid kulturdagar, konserter, uppspel och aktiviteter som arrangeras av Ekerö Kulturskola.

Här presenteras hela vårt kursutbud. Undervisningen i sång och instrument ges till barn/ungdomar mellan 9 och 19år. Drama och Resursverkstad kan man delta i från 7 år.

Välkommen till Kulturskolan!

Här kan du läsa mer om mål och metod för respektive ämne: